Af innleiðingu SMT-skólafærni í einu sveitarfélagi: Áskoranir en vel unnið verk

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/netla.2022.15

Lykilorð:

SMT-skólafærni, PMTO-foreldrafærni, gagnreynd aðferð, innleiðing, tryggð við aðferð

Útdráttur

Mikilvægt er að skólar búi yfir árangursríkum og skipulögðum aðferðum til þess að mæta þörfum allra nemenda og móta jákvætt andrúmsloft í skólasamfélaginu. Starfsfólk þarf meðal annars að hafa yfir að ráða áhrifaríkum leiðum til að efla jákvæða hegðun nemenda og koma í veg fyrir óæskilega hegðun. SMT-skólafærni er dæmi um slíka heildræna og þrepaskipta aðferð en hún hefur verið notuð hérlendis í yfir 20 ár. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða stöðu innleiðingar SMT-skólafærni í einu sveitarfélagi og hvernig henni er viðhaldið 20 árum síðar. Kannað var hvernig þjálfun og fræðslu starfsfólks er háttað, hvernig gæðaeftirlit fer fram og hvort nægar bjargir og stuðningur við verkefnið séu fyrir hendi. Viðtöl voru tekin við fimm skólastjórnendur sem allir hafa mikla reynslu af SMT-skólafærni vegna starfa sinna við grunnskóla sveitarfélagsins. Þemagreiningu Braun og Clarke (2013) var beitt við úrvinnslu gagna. Niðurstöður sýndu að grunnskólarnir hafa haldið vel utan um SMT-skólafærni í kjölfar innleiðingar, að mati þátttakenda. Mikil þekking hafi skapast innan skólanna og almennt er litið á SMT-skólafærni sem ákjósanlegan kost til þess að mæta þörfum allra nemenda. Niðurstöður eru hins vegar einnig ákall á aðstoð því skólastjórnendur töldu að stuðningi við aðferð, viðhaldi og framtíðarsýn SMT-skólafærni væri ábótavant í sveitarfélaginu. Þjálfun, fræðsla og handleiðsla starfsfólks og stjórnenda væri nánast alfarið að frumkvæði starfsfólks innan skólanna. Eina aðkoma sveitarfélagsins að SMT-skólafærni væri við fyrirlögn matstækisins School Evaluation Tool (SET), sem metur hversu nákvæmlega starfsfólk framfylgir leiðbeiningum um aðferðina, eða tryggð skólanna við aðferðina. Einnig kom í ljós að eftirfylgni vegna mats á tryggð við aðferð virðist skorta. Niðurstöður eru áskorun fyrir sveitarfélagið um að varðveita þekkingu á SMT-skólafærni innan skólanna og þróa starfið enn frekar

Um höfund (biographies)

Leifur S. Garðarsson

Leifur S. Garðarsson (lsg5@hi.is) er fyrrum skólastjóri og útskrifaðist með M.Ed. gráðu í stjórnun menntastofnana frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2022.

Bergljót Gyða Guðmundsdóttir, Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

Bergljót Gyða Guðmundsdóttir (bgg@hi.is) er sálfræðingur með sérfræðiviðurkenningu í skólasálfræði og dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

Margrét Sigmarsdóttir, Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

Margrét Sigmarsdóttir (margr@hi.is) er sálfræðingur með sérfræðiviðurkenningu í klínískri barnasálfræði og dósent við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.

Niðurhal

Útgefið

2022-12-31

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar