Kerfislæg tregða gegn breytingum í menntun: Tilvik um mannréttindanám á Íslandi

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/netla.2022.18

Lykilorð:

mannréttindamenntun, framhaldsskóli, endurskoðun námskrár, tregða í skólakerfi, kennaramenntun

Útdráttur

Þrátt fyrir að mannréttindi séu einn af grunnþáttunum í aðalnámskrá á öllum skólastigum á Íslandi virðist menntakerfið tregðast við að innleiða nýjar áherslur í námi. Þetta er ekki aðeins áhyggjuefni heldur jafnvel siðlaust í ljósi þeirra mannlegu og vistfræðilegu áskorana sem einkenna nútíma samfélög. Jón Torfi Jónasson er á þeirri skoðun að menntakerfi taki ekki breytingum nema að fyrir hendi sé skilningur, og jafnvel virðing, fyrir þeim þáttum sem hindra umbætur. Í greininni er stuðst við gögn úr umfangsmeiri frásagnarrannsókn á mannréttindamenntun til að draga upp mynd af reynslu framhaldsskólakennara af kerfislægum hindrunum gagnvart mannréttindum á Íslandi. Þemagreining leiðir í ljós kerfislæga tregðu sem veldur því að kennarar vinna einir og reiða sig á dulda þekkingu á mannréttindum í skólaumhverfinu. Að þekkingin sé dulin styður við ríkjandi starfshætti sem eru mótdrægir nýju efni og hugmyndum. Að lokum er rætt um afleiðingar þess að stofnanalega ábyrgð á mannréttindum skortir sem vekur upp álitamál hvað varðar kennaramenntun og mannréttindanám, jafnt á Íslandi sem á alþjóðavettvangi.

Um höfund (biography)

Sue E. Gollifer, Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

Sue E. Gollifer (sueg@hi.is) er lektor í alþjóðlegum menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Hún er með doktorspróf í mannréttindamenntunarfræðum. Rannsóknaráherslur hennar eru umbreytandi kennslufræði til að þróa félagslega og vistfræðilega vellíðan; kennaramenntun félagslegs réttlætis; og alþjóðavæðing háskólanáms í samhengi við aukna fjölbreytni nemenda.

Niðurhal

Útgefið

2022-12-31

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar