Perónuvernd

Nöfn og netföng sem sett eru inni í vefkerfi tímaritsins eru einvörðungu notuð í þeim tilgangi sem uppgefinn er og þau verða ekki notuð í öðrum tilgangi og ekki hagnýtt af eða afhent öðrum aðilum.