Um tímaritið

##about.focusAndScope##

Stjórnmál og stjórnsýsla er vísindatímarit sem birtir niðurstöður rannsókna á íslenskum stjórnmálum og viðfangsefnum sem tengjast opinberri stefnumótun. Greinar með víðari skírskotun koma þó einnig til álita, einkum greinar sem uppfylla gæðaviðmið tímaritsins og beita samanburðaraðferðum eða gera grein fyrir kenningarlegum eða aðferðafræðilegum nýjungum.  Tímaritið tekur við greinum stjórnmálafræðinga og fræðimanna á skyldum sviðum sem fjalla um stjórnmál, opinbera stjórnsýslu og efni sem tengjast opinberri stefnumótun.

Tímaritið birtir greinar á ensku eða íslensku. Þegar greinar eru skrifaðar á íslensku þarf að fylgja þeim útdráttur á ensku.

Tilgangur tímaritsins er að gera fræðilegt efni um íslensk stjórnmál, stjórnsýslu og opinbera stefnumótun aðgengilegt með það fyrir augum að auka við þekkingu og efla faglega umræðu á þessum sviðum.

##about.peerReviewProcess##

Stjórnmál og stjórnsýsla er ritrýnt tímarit með „gagnkvæmri leynd“ (e. double blind) þar sem umsagnaraðilar fá ekki upplýsingar um greinarhöfunda og greinarhöfundur ekki upplýsingar um ritrýna.

##about.publicationFrequency##

Tímaritið er gefið út á vefformi tvisvar á ári í júní og desember, en prentuð útgáfa fræðigreina tveggja tölublaða fyrra árs kemur úr í febrúar-mars árið eftir.

Skilafrestir fyrir greinar eru 1. apríl og 1. október.

##about.openAccessPolicy##

Veftímaritið er í opnum aðgangi og er efni þess til frjálsrar dreifingar án endurgjalds fyrir notendur og stofnanir. Notendum er heimilt að lesa, upphlaða, afrita, dreifa, prenta, leita í eða tengja við fullan texta greina sem birtast í veftímaritinu og án þess að afla sér fyrirfram heimildar frá útgefanda eða höfundi. Þetta er í samræmi við DOAJ skilgreiningu á opnu aðgengi.

##about.history##

Vefritið Stjórnmál & stjórnsýsla var opnað í desember 2005 að frumkvæði stjórnenda Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála. Upphafleg gerð hans var hönnuð af Kristínu Evu Ólafsdóttur vefhönnuði hjá Gagarín og annaðist Valberg Lárusson tæknilega uppsetningu. Vefurinn var unninn í mambo vefumsjónarkerfinu og vistaður hjá Reiknistofnun Háskólans.

Næsta útgáfa vefsins var opnuð í júní 2011 og annaðist Dagný Reykjalín hjá Blekhönnun vefhönnun og hönnun skjala fyrir fræðigreinar, almennar greinar og bókadóma, en Sigurður Fjalar Jónsson sá um tæknilega uppsetningu. Verkefnisstjórar voru Ásta Möller, forstöðumaður Stofnunar stjórnmála og stjórnsýslu og Haukur Arnþórsson, vefstjóri. Hinn endurnýjaði vefur var unninn í WordPress vefumsjónarkerfinu og er hann vistaður hjá Reiknistofnun Háskólans.

Á árinu 2013 var unnið að upptöku núverandi vefkerfis, sem heitir Open Journal System (OJS). Það er bæði ritstjórnarkerfi og birtingarkerfi, auk fleiri notkunarmöguleika. Notuð var uppsetning Dagnýjar Reykjalín frá síðusta vef tímaritsins. Haukur Arnþórsson vefstjóri vann við verkefnið undir stjórn Ástu Möller forstöðumanns og með stuðningi frá Reiknistofnun Háskólans.