Viðbrögð leikskólakennara við HLJÓM-2 í leikskólum Árnessýslu og samvinna við foreldra og grunnskóla

Guðrún Þóranna Jónsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir

Útdráttur


Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða viðbrögð við niðurstöðum skimunarprófsins HLJÓM-2 í leikskólum í Árnessýslu. Athugað var hvort foreldrar og grunnskólakennarar þekktu til prófsins og þeirrar íhlutunar sem fram fer í leikskólanum í kjölfarið og hvort grunnskólakennarar nýttu sér þær upplýsingar. Þátttakendur voru alls 207, 158 foreldrar, 31 deildarstjóri í leikskólum og 18 umsjónarkennarar. Niðurstöður sýna almenna notkun og ánægju með skimunina meðal leikskólakennaranna. Börn sem greinast í áhættuhópi fá í kjölfarið sérstaka íhlutun í leikskólanum. Foreldrar eru í flestum tilfellum upplýstir um að það standi til að leggja fyrir HLJÓM-2. Upplýsingar um það sem felst í íhlutuninni virðast skila sér illa bæði til grunnskólans og foreldra. Umsjónarkennarar fengu upplýsingar um það hvaða börn höfðu greinst í áhættu með lestrarerfiðleika en nýttu sér þær að takmörkuðu leyti við skipulag lestrarkennslunnar. Efla þarf samvinnu milli skólastiga og við foreldra með það að leiðarljósi að skapa frekari samfellu í námi barnanna.

Efnisorð


HLJÓM-2; snemmtæk íhlutun; samvinna skólastiga; foreldrasamvinna; lestrarnám

Heildartexti:

PDF

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir