Að ganga inn í veröld annarra er ögrun: Leiðir að hugmyndum kennara um starf sitt

Hafdís Ingvarsdóttir

Útdráttur


Á síðari hluta 20. aldar komu fram kenningar og aðferðir í kennararannsóknum sem endurspegluðu nýja hugmyndafræði sem ætlað var að dýpka skilning á kennarastarfinu. Samkvæmt þessum kenningum er mikilvægt að öðlast dýpri skilning á hugmyndum kennaranna sjálfra og gefa þeim rödd til að efla þá í starfi og þróa skilvirka símenntun. Laða þarf fram hugmyndir kennarans um starfið og gildin sem að baki liggja. Samkvæmt þessari rannsóknarhefð er ekki rætt um rannsóknir á kennurum heldur rannsóknir í samvinnu við kennara. Markmið greinarinnar er að vekja athygli á slíkum aðferðum. Í því skyni eru gefin dæmi um leiðir sem reynst hafa vel til að fá fram hugmyndir kennara og viðhorf til starfsins (starfskenningu). Lífssaga kennara er talin góð leið til að komast að kjarna starfskenningar hans. Tekið verður dæmi af lífssögu eins kennara og saga hans rakin. Siðferðileg álitamál í tengslum við slíkar aðferðir verða einnig rædd.

Efnisorð


kennararannsóknir; lífssögurannsóknir; þróun starfskenningar

Heildartexti:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24270/tuuom.2019.28.6

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir


Tímarit um uppeldi og menntun

ISSN 2298-8394 (prentuð útg.)
ISSN 2298-8408 (rafræn útg.)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.