Ritstjórnarstefna

Umfang og markmið

Timarit um uppeldi og menntun er fræðilegt tímarit á sviði menntavísinda og er gefið út í samstarfi Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og Félags um menntarannsóknir. Tímaritið varð til árið 2016 með samruna tveggja eldri tímarita, Uppeldi og menntun og Tímarit um menntarannsóknir. Ritstjórar eru tveir, annar tilnefndur af Menntavísindasviði, og hinn af Félagi um menntarannsóknir. Í ráðgefandi ritnefnd eru fimm aðilar; þrír tilnefndir af Menntavísindasviði og tveir af Félagi um menntarannsóknir, Frumútgáfa tímaritsins er á vefslóðinni: ojs.hi.is/tuuom, tvisvar á ári, í júní og desember, en hvort hefti um sig er síðan prentað og sent áskrifendum. Ritið er einnig í boði í lausasölu. Tekið er á móti greinum allt árið,


Megintilgangur tímaritsins er að auka þekkingu og faglega umræðu um uppeldis og menntamál á Íslandi með því að birta fræðilegt efni í formi ritrýndra greina, ritdóma og ítardóma. Skilyrði fyrir birtingu ritrýndra fræðigreina er að þær feli í sér nýnæmi og hafi ekki birst á öðrum vettvangi. Greinar geta verið á íslensku eða ensku en greinar á ensku skulu fela í sér alþjóðlegt nýnæmi. Sjá leiðbeiningar fyrir greinarhöfunda.

Enginn gjöld eru tekin fyrir umsókn um að koma grein í tímaritið og enginn umsýslukostnaður er innheimtur vegna umsýslu í ferlum greinanna. Greinar sem birtast í tímaritinu birtast einnig á www.skemman.is og https://opinvisindi.is

 

Stefna

Ritstjórar og útgefendur

Yfirfarið Innsending opin Yfirfarið Skráð í gagnabanka Óyfirfarið Ritrýnt

Ritrýndar greinar

Editors
  • Kerfisstjóri Háskólans
Yfirfarið Innsending opin Yfirfarið Skráð í gagnabanka Yfirfarið Ritrýnt

Ritdómar

Yfirfarið Innsending opin Yfirfarið Skráð í gagnabanka Óyfirfarið Ritrýnt
 

Ritrýniferli

Tímarit um uppeldi og menntun er ritrýnt tímarit (e. double blind review) sem felur í sér faglega umsögn tveggja til þriggja sérfróðra umsagnaraðila – ritrýna - á því fagsviði sem greinin fjallar um. Þess er gætt að einn eða tveir rýnanna hafi doktorspróf við hæfi. Ritrýnin felur í sér nafnleynd (e. double blind review) það er, rýnar fá ekki upplýsingar um greinarhöfund/a né greinarhöfundar upplýsinga um rýna.

Ritstjórar taka ákvörðun um hvort handrit er sent í ritrýni og síðan afstöðu til þess hvort grein fæst birt í tímaritinu að lokinni ritrýni. Ráðgefandi ritnefnd er þeim til ráðuneytis. Við ákvörðun um birtingu greina er í fyrsta lagi tekið mið af þeirri stefnu að um sé að ræða fræðilegar eða rannsóknartengdar greinar, í öðru lagi að þær eigi erindi til þeirra sem sinna uppeldis- og menntamálum í víðum skilningi og í þriðja lagi verður gætt að heildarsvip tímaritsins hverju sinni. Meginreglan er sú að innsendar greinar hafi ekki birst annars staðar.

 

 

Reglur um opinn aðgang

Veftímaritið er í opnum aðgangi og er efni þess til frjálsrar dreifingar án endurgjalds fyrir notendur og stofnanir. Notendum er heimilt að lesa, upphlaða, afrita, dreifa, prenta, leita í eða tengja við fullan texta greina sem birtast í veftímaritinu og án þess að afla sér fyrirfram heimildar frá útgefanda eða höfundi.