Byrjendur í lestri - Lestrarfærni tvö fyrstu árin í grunnskóla

Rannveig Auður Jóhannsdóttir

Útdráttur


Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna lestrarfærni hjá tuttugu nemendum í einum bekk tvö fyrstu árin í grunnskóla í Reykjavík. Rannsókninni er ætlað að auka þekkingu á færni byrjenda í lestri í 1. og 2. bekk í íslenskum skólum. Lestur er einstaklingsbundin færni sem mótast hjá flestum börnum í byrjun grunnskóla og eflist hjá flestum í lestrarnámi á fyrstu árunum. Lestrarfærni nemenda var könnuð með prófum sem grunnskólar nota, skimunarprófi í læsi og hraðaprófum í raddlestri. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að lestrarfærni barnanna er mismunandi. Einnig sýna þær að helmingur nemenda í bekknum gat lesið upp að vissu marki í byrjun grunnskóla. Þá kemur fram að færni í lestri eykst hjá öllum nemendum í bekknum tvö fyrstu skólaárin miðað við stöðu þeirra þegar þeir byrjuðu í grunnskólanum og jafnframt eykst lestrargeta jafnt og þétt hjá flestum nemendum. Fram kemur að mælingar prófanna sýna heildarárangur hjá nemendum en skýra ekki hvað það er nákvæmlega sem liggur að baki árangri hjá hverjum og einum. Samkvæmt niðurstöðum gagnast prófmælingar kennaranum en duga honum ekki eingöngu til að meta hvað liggur að baki árangri í lestri hjá nemendum. 


Efnisorð


Læsi;lestur;lestrarþróun;skimunarpróf;lestrarpróf;mat

Heildartexti:

PDF

Baktilvísanir

  • Engar baktilvísanir