Lífsgæði 8–17 ára getumikilla barna með einhverfu: Mat barna og foreldra þeirra

Höfundar

  • Linda Björk Ólafsdóttir
  • Snæfríður Þóra Egilson
  • Kjartan Ólafsson

Lykilorð:

Lífsgæði, getumikil börn, einhverfa, KIDSCREEN-27, sjálfsmat

Útdráttur

Rannsóknin beindist að upplifun getumikilla barna með einhverfu á lífsgæðum sínum samanborið við jafnaldra í samanburðarhópi og því hvernig foreldrar barnanna meta lífsgæði þeirra. Notað var lýsandi samanburðarþversnið og var gögnum safnað með matslistanum KIDSCREEN-27 sem metur lífsgæði. Alls svöruðu 109 börn og 129 foreldrar í rannsóknarhópi og 251 barn og 286 foreldrar í samanburðarhópi. Lífsgæði barna með einhverfu voru metin marktækt minni en meðal jafnaldra í samanburðarhópi á öllum víddum, bæði af börnunum sjálfum og foreldrum þeirra. Börn með einhverfu mátu lífsgæði sín minna en hálfu staðalfráviki frá meðaltali matslistans á öllum lífsgæðavíddum. Lægstu skorin voru á víddunum Hreyfiathafnir og heilsa og Vinatengsl. Foreldar í rannsóknarhópi mátu lífsgæði barnanna meira en hálfu staðalfráviki frá meðaltali í lífsgæðavíddunum Hreyfiathafnir og heilsa, Líðan og sjálfsmynd, Vinatengsl og Skóli og nám. Á þeim víddum var marktækur munur á mati barna og foreldra. Niðurstöðurnar gefa tilefni til að huga sérstaklega að lífsgæðum barna með einhverfu.

Niðurhal

Útgefið

2015-09-05

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar