Kennsluhættir náttúrufræða í skyldunámi

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/tuuom.2022.31.7

Lykilorð:

náttúrufræði, grunnskóli, kennsluhættir, námsumhverfi

Útdráttur

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað einkenndi kennsluhætti í náttúrufræði á öllum stigum grunnskólans, hvort og hvernig áherslur aðalnámskrár birtust í kennslunni. Með þessu er þess vænst að veita megi upplýsingar um náttúrufræðikennslu sem nýst gætu við stefnumótun og starfsþróun kennara. Gögnum var safnað um skipulag kennslunnar og aðbúnað. Byggt var á vettvangsathugunum úr 23 kennslustundum í gagnasafni rannsóknarinnar Starfshættir í grunnskólum og 22 athugunum sem gerðar voru með sömu aðferðum árin 2016–2018. Niðurstöður bentu til þess að kennslan einkenndist mikið af beinni kennslu, miðlun efnis í bland við spurningar og spjall og skriflegum verkefnum. Verkleg kennsla var lítil og áhersla á lífvísindi áberandi. Langflestar kennslustundir í náttúrufræði fóru fram í almennri kennslustofu og fátt var í þeim sem minnti á náttúrufræði. Algengara var að kennsla á unglingastigi færi fram í náttúrufræðistofu. Lítið virtist hafa breyst í kennsluháttum frá fyrri rannsóknum. Kennslan þyrfti að fara fram í umhverfi sem væri betur sniðið að náttúrugreinum og snúast meira um vísindahugtök, verklegar æfingar og hugmyndir nemenda. Efla þarf stuðning við náttúrufræðikennara og starfsþróun þeirra til að styrkja fagþekkingu kennara.

Um höfund (biographies)

Svava Pétursdóttir, Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

Svava Pétursdóttir (svavap@hi.is) er lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún lauk B.Ed.-prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1989 og doktorsnámi frá University of Leeds 2012. Doktorsritgerð hennar bar titilinn Using information and communication technology in lower secondary science teaching in Iceland. Hún kenndi í 15 ár yngri bekkjum auk náttúrufræði og stærðfræði á unglingastigi. Rannsóknir hennar eru á sviði upplýsingatækni í skólastarfi, starfssamfélaga kennara og náttúrufræðimenntunar. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1206-8745

Gunnhildur Óskarsdóttir, Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

Gunnhildur Óskarsdóttir (gunn@hi.is) er prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún lauk B.Ed.-prófi frá Kennaraháskóla Íslands 1982, meistaranámi frá Aberdeen-háskóla í Skotlandi 1989 og doktorsprófi frá Háskóla Íslands 2006. Doktorsritgerðin var gefin út í bók árið 2016,“The Brain controls everything”- Children´s Ideas about the Body. Útgefandi: Information Age Publishing. Gunnhildur kenndi í grunnskóla í 12 ár. Hún var deildarforseti Kennaradeildar Háskóla Íslands árin 2013–17. Rannsóknir hennar eru á sviði náttúrufræðimenntunar, vettvangsnáms og fjölmenningarlegrar menntunar. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3821-6718

Niðurhal

Útgefið

2023-01-09

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar