Fagleg forysta eða stjórnun í erli dagsins: Hlutverk og staða aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/tuuom.2020.29.5

Lykilorð:

aðstoðarskólastjórar, grunnskólar, stjórnendur, fagleg forysta, hlutverk og staða

Útdráttur

Niðurstöður rannsókna á erlendum vettvangi sýna að hlutverk aðstoðarskólastjóra í stjórnun og forystu skóla verður umfangsmeira eftir því sem kröfur um árangur nemenda aukast og skólastarf verður flóknara. Einnig sýna rannsóknir að hlutverk aðstoðarskólastjóra í grunnskólum getur verið mjög margþætt og brotakennt. Greinin fjallar um reynslu aðstoðarskólastjóra af hlutverki sínu og stöðu þegar kemur að stjórnun og forystu, og er byggð á viðtölum við átta aðstoðarskólastjóra sem valdir voru af handahófi úr hópi aðstoðarskólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að aðstoðarskólastjórar í Reykjavík sjá sjálfa sig sem stjórnendur skóla fremur en faglega leiðtoga, enda fer mestur tími þeirra í daglega stjórnun skólans, svo sem að leysa úr forföllum starfsfólks og koma að úrlausnum ýmissa mála er snúa að nemendum og starfsfólki. Aðstoðarskólastjórarnir vildu gjarnan geta sinnt faglegri forystu í meiri mæli en þeir gera, en þeir upplifa að í erli dagsins gefist þeim fá tækifæri til slíkrar forystu. Niðurstöðurnar vekja upp áleitnar spurningar um starfsumhverfi aðstoðarskólastjóra, stöðu þeirra og óskýrt hlutverk.

Um höfund (biographies)

Dóra Margrét Sigurðardóttir

Dóra Margrét Sigurðardóttir (dora.margret.
sigurdardottir@rvkskolar.is) lauk BA-prófi í mannfræði við Háskóla Íslands 2003. Hún er með diplóma í kennslufræði til kennsluréttinda og lauk meistaragráðu (M.Ed.) í stjórnun menntastofnana frá Háskóla Íslands 2019. Dóra hefur starfað sem grunnskólakennari og er nú aðstoðarskólastjóri í Brúarskóla í Reykjavík.

Guðrún Ragnarsdóttir

Guðrún Ragnarsdóttir (gudrunr@hi.is) er lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Guðrún er menntaður lífeindafræðingur (B.Sc.) og er með kennsluréttindi á grunn- og framhaldsskólastigi. Að auki er hún með diplómagráðu í opinberri stjórnsýslu, meistaragráðu í lýðheilsufræðum og doktorsgráðu í menntavísindum. Guðrún hefur starfað sem framhaldsskólakennari og millistjórnandi í framhaldsskólum. Einnig hefur hún tekið að sér fjölbreytt verkefni á sviði menntunar fyrir Evrópuráðið. Sérsvið hennar er kennslufræði, skólaþróun, starfsþróun og stjórnun skóla.

Niðurhal

Útgefið

2020-12-16

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar