Er búsetumunur á námsárangri þegar ólík þjóðfélagsstaða er tekin með í reikninginn?

Höfundar

  • Þorlákur Axel Jónsson

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/tuuom.2019.28.4

Lykilorð:

búsetumunur, stjórnsýsla menntamála, þjóðfélagsstaða, námsframmistaða, PISA

Útdráttur

Um áratugaskeið hafa yfirvöld menntamála hér á landi kynnt niðurstöður samræmdra prófa og PISA-rannsóknar OECD þannig að búseta sé önnur lykilbreytan til skýringar á námsframmistöðu ásamt kyni. Framleiðsla stjórnsýslu menntamála á þekkingu á tengslum búsetu og námsárangurs var skoðuð, rætt er hvernig skilgreiningar móta sýn á búsetumuninn og niðurstöður rannsókna á tengslum búsetu og þjóðfélagsstöðu raktar. Gerð var athugun á því að hve miklu leyti þjóðfélagsstaða skýrir muninn milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis á frammistöðu á PISA í lesskilningi, læsi á stærðfræði og læsi á náttúruvísindi í fimm umferðum PISA, frá 2003 til 2015. Algengast var að lítil eða engin tengsl væru milli búsetu og námsframmistöðu þegar þjóðfélagsstaða nemenda hefur verið tekin með í reikninginn samkvæmt fjölbreytuaðhvarfsgreiningum. Þó voru dæmi um að þjóðfélagsstaða skýri ekki búsetumuninn. Búsetusamanburður stjórnsýslu menntamála, sem gerður er í þágu markmiða um framfarir í menntun, gerir ekki ráð fyrir mismunandi þjóðfélagsstöðu nemenda og nærir þannig þjóðarímyndun um vanmáttugt skólastarf á landsbyggðunum.

Um höfund (biography)

Þorlákur Axel Jónsson

Þorlákur Axel Jónsson (thorlakur@unak.is) er aðjúnkt við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Þorlákur hefur yfir 20 ára starfsreynslu sem menntaskólakennari. Hann lauk cand. mag.-prófi frá Kaupmannahafnarháskóla 1994 en stundar nú doktorsnám á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknaráform Þorláks snúa að námsframvindu í víðum skilningi tengdri félagslegum bakgrunni, búsetu og innflytjendastöðu.

Niðurhal

Útgefið

2020-01-06

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar