Svæðisbundin áhrif íslenskra háskóla

Höfundar

  • Þóroddur Bjarnason
  • Ingi Rúnar Eðvarðsson
  • Ingólfur Arnarson
  • Skúli Skúlason
  • Kolbrún Ósk Baldursdóttir

Lykilorð:

háskólar, svæðisbundin áhrif, fjarnám, menntunarstig, búferlaflutningar

Útdráttur

Mikill munur er á menntunarstigi þjóðarinnar eftir landshlutum. Árið 2011 höfðu þannig 38% íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum 25–64 ára lokið háskólaprófi en 21–23% í flestum öðrum landshlutum. Þessi munur skýrist að hluta af takmörkuðu framboði starfa sem krefjast háskólamenntunar en að hluta af skorti á háskólafólki til starfa. Í þessari rannsókn eru upptökusvæði og áhrif háskóla á búsetuþróun metin á grundvelli gagna um allar brautskráningar frá Háskóla Íslands, Háskólanum á Bifröst, Háskólanum á Hólum og Háskólanum á Akureyri á tímabilinu 1991–2015. Niðurstöður sýna að meirihluti háskólanema sem stunda nám í heimabyggð býr þar áfram eftir brautskráningu en yfirleitt snýr mikill minnihluti háskólanema heim frá háskólanámi utan heimabyggðar. Háskólanemar í fjarnámi eru hins vegar álíka líklegir til að búa áfram í heimabyggð og þeir sem stunda staðarnám við háskóla þar sem þeir eru búsettir. Fjallað er um niðurstöðurnar í samhengi við niðurstöður erlendra rannsókna og byggðaþróun á Íslandi.

Um höfund (biographies)

Þóroddur Bjarnason

Þóroddur Bjarnason (thorodd@unak.is) er prófessor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri. Hann lauk doktorsprófi frá University of Notre Dame í Bandaríkjunum. Rannsóknir Þórodds á byggðaþróun á Íslandi og stöðu og framtíðaráformum ungs fólks hafa birst í ýmsum innlendum og erlendum fræðitímaritum.

Ingi Rúnar Eðvarðsson

Ingi Rúnar Eðvarðsson (ingire@hi.is) er prófessor og deildarforseti við Viðskiptafræðideild HÍ. Hann lauk doktorsnámi í félagsfræði við Lundarháskóla í Svíþjóð. Rannsóknarsvið hans eru þekkingarstjórnun, mannauðsstjórnun, svæðisbundnir háskólar, vinnumarkaðir, prentiðnaður, byggðaþróun og útvistun. Ingi Rúnar hefur birt rannsóknir í innlendum og erlendum ritrýndum tímaritum og gefið út og ritstýrt bókum á sérsviði sínu.

Ingólfur Arnarson

Ingólfur Arnarson (ingolfur@bifrost.is) er lektor við viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Hann lauk doktorsnámi í markaðsfræðum og aðgerðarrannsóknum frá Háskólanum í Tromsö. Rannsóknarsvið Ingólfs eru alþjóðaviðskipti og markaðssetning, rekstrarumhverfi fyrirtækja, nýsköpun og þróun atvinnulífs með tilliti til byggðaþróunar, aðgerðarrannsóknir og gildi tímans í hagferlum. Rannsóknir Ingólfs hafa birst í innlendum og erlendum fræðitímaritum.

Skúli Skúlason

Skúli Skúlason (skuli@holar.is) er prófessor og fyrrverandi rektor við Háskólann á Hólum. Hann lauk doktorsnámi í dýrafræði við Háskólann í Guelph. Hann hefur stundað rannsóknir á sviði vistfræði og líffræðilegrar þróunarfræði og verið virkur í umræðu um háskólanám. Skúli er höfundur margra greina og kafla í ritrýndum alþjóðlegum tímaritum og bókum.

Kolbrún Ósk Baldursdóttir

Kolbrún Ósk Baldursdóttir (ha130087@unak.is) er nemi á þriðja ári í bakklárnámi í félagsvísindum við Háskólann á Akureyri.

Niðurhal

Útgefið

2016-12-16

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar