Aðskilin búseta

Búsetumynstur pólskra innflytjenda í Reykjavík

Höfundar

  • Kolbeinn H. Stefánsson

Lykilorð:

Innflytjendur; búsetumynstur; Reykjavík; aðskilnaður.

Útdráttur

Í þessari grein er fjallað um búsetumynstur pólskra innflytjenda í Reykjavík í samanburði við borgarbúa með íslenskan bakgrunn út frá. Búsetumynstur innflytjenda gefa vísbendingu um aðlögun þeirra að og inngildingu í samfélagið sem þeir flytja til og getur að auki haft umtalsverð áhrif á lífsgæði þeirra og framtíðarmöguleika barna þeirra. Niðurstöðurnar byggja á skráargögnum Hagstofu Íslands. Auk lýsandi tölfræði og fylgnigreininga er notast við svokallaða ólíkindavísitölu (e. index of dissimilarity) til að bera saman búsetumynstur eftir skólahverfum Reykjavíkurborgar. Horft er til þess hvernig fjárhagur innflytjenda og lengd búsetu hefur áhrif á búsetumynstur. Niðurstöðurnar benda til þess að aðskilnaður pólskra innflytjenda og íbúa með íslenskan bakgrunn sé með minna móti en engu að síður séu tvö svæði innan Reykjavíkur sem skera sig úr með há hlutföll íbúa af pólskum uppruna. Í öðru hverfinu eru innflytjendur með lægri tekjur og sem hafa dvalið skemur á Íslandi en í hinu hverfinu er hópurinn tekjuhærri og hefur búið hér lengur. Pólskir innflytjendur hafa almennt tilhneigingu til að búa í tekjulægri hverfum. Þeir sem hafa búið lengst á Íslandi og hafa hæstu tekjurnar búa hins vegar á svæðum þar sem pólskir innflytjendur eru fáir. Niðurstöðurnar eru helst í samræmi við kenningar um lagskipta aðlögun en hugsanlega er það tímabundinn fasi í aðlögun og inngildingu pólskra innflytjenda og í frekari rannsóknum á búsetumynstrum hópsins er nauðsynlegt að taka tillit til fjölbreytileika hópsins.

Um höfund (biography)

Kolbeinn H. Stefánsson

Dósent við Háskóla Íslands.

Niðurhal

Útgefið

20.12.2023

Hvernig skal vitna í

Stefánsson, K. H. (2023). Aðskilin búseta: Búsetumynstur pólskra innflytjenda í Reykjavík. Íslenska þjóðfélagið, 14(2), 161–180. Sótt af https://ojs.hi.is/index.php/tf/article/view/3918