2018: Sérrit 2018 - Framhaldsskólinn í brennidepli

Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun: Sérrit 2018 – Framhaldskólinn í brennidepli er gefið út á vegum Netlu – Veftímarits um uppeldi og menntun og Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Ritstjórn skipuðu Þuríður Jóna Jóhannsdóttir og Hjördís Þorgeirsdóttir. Katrín Johnson annaðist verkefnisstjórn útgáfunnar fyrir hönd Menntavísindastofnunar Háskóla Íslands.

Greinarnar

Í sérritinu eru 11 ritrýndar greinar og 2 ritstýrðar. Auk almenns handritalesturs, eru ritrýndar greinar lesnar af ritstjórn og rýndar af tveimur sérfræðingum á sviði greinar. Ávallt er reynt að haga hlutum þannig að annar sérfræðingurinn starfi ekki á sama vettvangi og höfundar greina. Fullrar nafnleyndar er gætt við ritrýnina.

Ritinu er skipt niður í fjóra kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur, næsti kafli fjallar um framhaldsskólakerfið, sá þriðji er um kennsluhætti og sá fjórði og síðasti snýr að nemendum. Þetta skiptist svona niður:

Inngangsgreinin er Starfshættir í framhaldsskólum: Aðdragandi og framkvæmd rannsóknar 2012–2018. (Ritstýrð grein). Því næst kemur kafli um framhaldsskólakerfið og þar er þessar þrjár greinar að finna: Kvika menntabreytinga: Viðbrögð framhaldsskólans við kröfum menntayfirvalda um breytingar; Þversagnir og kerfisvillur? Kortlagning á ólíkri stöðu bóknáms- og starfsnámsbrauta á framhaldsskólastigi; Ólíkur félagslegur og menntapólitískur veruleiki íslenskra framhaldsskóla: Nám til stúdentsprófs í 20 ár af sjónarhóli framhaldsskólakennara og -stjórnenda. Í kaflanum þar á eftir eru sex greinar um kennsluhætti: Kennsluaðferðir í 130 kennslustundum í framhaldsskólum; Samvinna framhaldsskólanemenda: Liður í lærdómi til lýðræðis; Kennsluhættir speglaðir í ljósi sjálfræðis: Virðing, ábyrgð og traust; Frumkvæði nemenda: Innlit í kennslustundir níu framhaldsskóla; Sköpun skiptir sköpum: Viðhorf tungumálakennara til skapandi kennsluhátta; Building bridges and constructing walls: Subject hierarchies as reflected in teachers’ perspectives towards student influence. Fjórði og síðasti kaflinn fjallar um nemendur og þar eru þessar þrjár greinar: Nemendamiðað námsumhverfi: Hugmyndir framhaldsskólanemenda um kjöraðstæður til náms. (Ritstýrð grein), Margbreytileiki brotthvarfsnemenda og „Bara ekki mínar týpur!“ Sjálfsmyndarsköpun, félagsleg aðgreining og framhaldsskólaval.

Útgefið: 2018-12-31