Brothættir menntunarmöguleikar nemenda af erlendum uppruna við lok grunnskóla

Málamiðlun framtíðarvona

Höfundar

  • Eva Dögg Sigurðardóttir Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/serritnetla.2024.5

Lykilorð:

framtíðarvæntingar, menntun, erlendur uppruni, skóli fyrir alla

Útdráttur

Síðastliðna þrjá áratugi hefur einstaklingum af erlendum uppruna fjölgað hratt á Íslandi og hefur samfélagið þróast frá því að vera fremur einsleitt yfir í að vera fjölþjóðlegt. Slíkum breytingum fylgja áskoranir fyrir íslenskt skólakerfi sem þarf að mæta. Nemendum af erlendum uppruna hefur vegnað verr í skóla og brottfall úr framhaldsskóla er hlutfallslega meira meðal þeirra en nemenda af íslenskum uppruna. Vekur það spurningar um hversu opið íslenskt skólakerfi er í raun, það er hvort börn fái að blómstra í gegnum nám sitt, á eigin forsendum og óháð uppruna. Markmið þessarar rannsóknar er að skilja framtíðarvæntingar unglinga af erlendum uppruna til náms eftir grunnskóla. Tilgangur rannsóknarinnar er að bera kennsl á mögulegar hindranir nemenda með erlendan bakgrunn þegar marka á sér framtíðarstefnu og skilja hvar breytinga er þörf svo hægt sé að mæta þörfum þeirra og veita stuðning. Í þessari rannsókn er leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum: Hvernig birtast framtíðarvæntingar til náms hjá nemendum af erlendum uppruna í efstu bekkjum grunnskóla á Íslandi? Hvaða menntunarmöguleika telja þau sig eiga, að teknu tilliti til búsetu, upplifunar á gengi í íslensku í skóla, eigin tungumálakunnáttu og stöðu fjölskyldunnar í íslensku samfélagi? Rannsóknin er með blönduðu sniði og byggist annars vegar á spurningakönnun sem 860 nemendur með íslenskan og erlendan bakgrunn í 17 grunnskólum svöruðu, og hins vegar á viðtölum við 32 nemendur með erlendan bakgrunn. Niðurstöður sýna hvernig framtíðaráform nemenda af erlendum uppruna eru afurð málamiðlana, mótuð m.a. af hugmyndum þeirra um skort á eigin tungumálagetu, bæði í námi og almennt, og hvar á landinu þau búa. Rannsóknin varpar ljósi á hve brothætt framtíðaráform nemenda geta verið, þar sem nemendur meta tækifæri sín eftir því hvernig þau upplifa stöðu sína í íslensku samfélagi.

Um höfund (biography)

Eva Dögg Sigurðardóttir, Háskóli Íslands - Menntavísindasvið

Eva Dögg Sigurðardóttir (e.d.sigurdardottir@gmail.com) er sérfræðingur í greiningu tölulegra gagna hjá Barna- og fjölskyldustofu og aðjúnkt við deild Menntunar og margbreytileika við Háskóla Íslands. Hún lauk BA-prófi í félagsráðgjöf árið 2015 frá Háskóla Íslands, MA-gráðu í rannsóknaraðferðum í félagsvísindum árið 2016 og lauk doktorsprófi í félagsfræði árið 2021 frá Háskólanum í Kent. Rannsóknarsvið hennar er meðal annars félagslegt réttlæti menntunar, barnmiðaðar rannsóknir með áherslu á börn og unglinga með erlendan bakgrunn á Íslandi og barnavernd.

Niðurhal

Útgefið

2024-05-14