On becoming edGe-ucated

how uncertainty can link the frontiers of expert inquiry to the education of all

Höfundar

  • G. Thomas Fox

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/serritnetla.2023.1

Útdráttur

Í þau 55 ár sem G. Thomas Fox hefur starfað sem kennari og uppeldis- og menntunarfræðingur hefur hann kennt í grunnskólum, rannsakað stefnumörkun og framkvæmd skólastarfs á öllum skólastigum frá barnaskólum til háskóla og leiðbeint kennurum og öðrum leiðbeinendum við að rannsaka eiginn starfsvettvang. Hann hefur unnið þessi störf í þremur löndum: Bandaríkjum Norður Ameríku, Englandi og á Íslandi. Síðustu þrjá áratugi hefur athygli hans beinst að menntunargildi þess að börn og fullorðnir, um víða veröld geti fyrirvaralaust staðsett sig og verið virk á jaðri þess óþekkta. Þau geti þannig á árangursríkan hátt tekið þátt í menntunarstarfi á jaðarsviðum vísinda og annarrar þekkingarleitar. Hann nefnir ferlið sem beitt er af leikmönnum við að skilja og taka þátt í þekkingarleit á óleystum sérfræðisviðum “edGe-ucation” (þ.e. menntun á brún (edge) hins óþekkta).

Frásagnir Fox sýna að bæði í kennslu- og rannsóknum hafi hann aðeins endrum og sinnum nálgast “edGu-ucating” – vegna þess að hann hafi ekki gert sér grein fyrir hæfileikum nemenda sinna og starfsfélaga. Þá lýsir hann og greinir hvernig ýmsir á sviði vísinda og annarrar þekkingarleitar, hafa náð að stunda “edGe-ucation” á ýmsa vegu. Með tilvísun í sína reynslu og annarra af “edGe-ucation”, útskýrir hann hvernig unnt sé að virkja þessa hugmynd með því að samþætta nám við þekkingarleit sérfræðinga – bæði í stofnanalegu samhengi og aðferðafræðilega. Hann telur að leyndarmálið að baki slíkri samþættingu, felist í viðurkenningu á getu einstaklinga til að takast á við óvissu. Á grundvelli slíkrar viðurkenningar verður nemendum á öllum skólastigum og einnig við aðrar aðstæður, mögulegt að fást við óleyst viðfangsefni sérfræðinga eins og önnur viðfangsefni sem krefjast agaðra úrlausnaraðferða.

Í bókinni er leitast við að sýna hvernig eiginleg menntun getur átt sér stað í skólum fyrir tilstuðlan hvetjandi kennara með því að færa framlínu þekkingarleitar í fræðastarfi inn í skólastarfið. Þeirri hugsjón er deilt með lesendum bókarinnar að hægt sé að skapa ný tækifæri fyrir einstaklinga, menningarheildir, þjóðfélög og fræðasvið þegar allir vinna á mörkum hins þekkta og óþekkta á sviði ólíkra sérfræðinga – innan eða utan skólastarfs.

Höfundur ber á borð bæði nýja og ferska sýn á menntun með því að sýna hvernig nemendur á öllum aldri geta haft ríkulegt gagn af glímunni við hið óþekkta. Jaðar þekkingarleitar færist stöðugt til og það gera einnig viðfangsefni nemenda. Leiðarlýsingin beinir sjónum lesandans jafnframt að mikilvægum þáttum rannsókna og að rannsóknarnámi með gagnrýnu ívafi og samspil menntunar og rannsókna öðlast stöðugt nýtt líf eftir því sem sögunni vindur fram.

Um höfund (biography)

G. Thomas Fox

G. Thomas Fox er prófessor emeritus frá National Lois University, í Chicago, Illinois. Fox hefur starfað í 55 ár sem kennari og menntunarfræðingur. Hann kenndi nemendum í 6. bekk (í grunnskóla) í meira en átta ár. Í þrjá áratugi stundaði hann rannsóknir á stefnumótun og framkvæmd skólastarfs í Bandaríkjunum bæði í landinu öllu og í einstökum skólum allt frá grunnskólum til doktorsnáms í háskólum og í nærri þrjátíu ár hefur hann unnið við að leiðbeina doktorsnemum, starfandi kennurum og fullorðnum menntunarfræðingum, við að rannsaka eigin faglegu aðstæður. Alla tíð hefur hann haft metnað til að kalla sig kennara, sem hefur verið svo lánsamur að fá að starfa að þessum málum í þremur löndum: Bandaríkjum Norður-Ameríku, Íslandi og Bretlandi. Hann hefur flutt fjölmarga fyrirlestra á alþjóðlegum ráðstefnum og hefur birt bókarkafla og fræðigreinar í þessum löndum. Síðustu þrjá áratugina hefur hann beint athugunum sínum að því hvaða þýðingu það geti haft fyrir menntun almennt að einstaklingar með litla menntun í ólíkum samfélögum vítt og breitt um heiminn hafi á árangursríkan hátt tekist á við rannsóknir á jaðri vísindalegrar eða sérfræðilegrar þekkingar. Hann nefnir ferlið, þ.e. að leiðbeina einstaklingum með tiltölulega litla menntun við að öðlast skilning á og takast á við viðfangsefni á jaðri þekkingar, “edGe-ucating” eða menntun á jaðri hins óþekkta.

Í bókinni segir Tom Fox lesendum frá ólíkum tilvikum á starfsferli sínum sem kennara og rannsakanda, sem sýna hvernig menntun og athuganir hafa stundum leitt til menntunar á jaðri hins óþekkta – og hvers vegna það hefur ekki alltaf tekist. Í framhaldi af því lýsir hann því hvernig aðrir, fyrst og fremst ómenntaðir leiðbeinendur, hafi við ólíkar aðstæður öðlast og haft áhrif á þessa leið til menntunar. Markmiðið með þessari bók er m.a. að leiða “edGe-ucating” inn í umhugsun og umræður kennara, menntunarfræðinga, annars vísindafólks, séfræðinga á ólíkum sviðum, lausnamiðaðra einstaklinga og almennings alls staðar í heiminum. Þannig er markmiðið að vekja áhuga allra sem gætu haft áhuga á möguleikum þess að vinna saman á jaðri þekkingar í tengslum við menntun almennt, stefnumótun og framkvæmd náms og kennslu, utan og innan formlegs skólastarfs. Hann veltir fyrir sér hvort við getum ekki öll haft gagn af og notið þess að taka þátt í þekkingarleit sérfræðinga. Hann telur að það gæti komið sér vel fyrir farsæla framþróun samfélaga að beina sjónum í ríkari mæli að jaðri þekkingar hverju sinni í tengslum við eigin þróun og umhverfi.

Niðurhal

Útgefið

2023-09-12

Tölublað

Kafli

Ritstýrðar greinar