Kynni unglinga af vinsælum ferðamannastöðum: Frístundir, ferðalög og menntun

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/serritnetla.2021.11

Lykilorð:

börn og unglingar, áfangastaðir, félagsleg ferðamennska, tómstundir, menntun

Útdráttur

Ferðamennska og tómstundir hafa fengið æ meira vægi í daglegu lífi fólks síðustu áratugi í kjölfar vaxandi velmegunar og breytinga á vinnumarkaði. Aðgengi að ferðamennsku og margs konar tómstundum er ólíkt og fer meðal annars eftir efnahagslegri stöðu fólks. Hérlendis er lítið vitað um samspil félagslegrar stöðu, ferðamennsku og tómstundaiðkunar. Markmið þessarar greinar er að varpa ljósi á þátttöku unglinga í ferðamennsku m.t.t. félagslegra og efnahagslegra þátta og ræða í samhengi við ferðahegðun Íslendinga innanlands, félagslega ferðamennsku og menntun. Notuð eru gögn úr HBSC-rannsókninni Heilsa og lífskjör skólabarna frá árinu 2017–2018 þar sem 6717 börn og unglingar svöruðu spurningum varðandi útiveru. Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum spurninga um heimsóknir 12–15 ára barna og unglinga á þekkta áfangastaði á Íslandi. Niðurstöður benda til þess að eftir því sem börn eldast hafi þau komið á fleiri áfangastaði. Algengast er að svarendur segist hafa komið að Gullfossi, Geysi, á Þingvelli, í Heiðmörk og til Mývatns. Efnahagsleg staða, uppruni foreldra og búseta tengist heimsóknum á suma áfangastaði en þau áhrif eru ekki einhlít. Niðurstöður vekja upp spurningar um ólíka stöðu unglinga til að njóta ferðamennsku og tómstunda, um grundvöll fyrir frekari uppbyggingu félagslegrar ferðamennsku hérlendis og tengsl hennar við menntun og hlutverk skólakerfisins í því sambandi. Reifuð eru álitamál þessu tengd og vörðuð verðug rannsóknarefni á þessu sviði.

Um höfund (biographies)

Jakob Frímann Þorsteinsson, Háskóli Íslands

Jakob Frímann Þorsteinsson (jakobf@hi.is) er aðjúnkt og doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann lauk B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands árið 1993 og MA-prófi í náms- og kennslufræðum frá Háskóla Íslands árið 2011. Hann hefur unnið lengi við tómstunda- og skólastarf, m.a. í félagsmiðstöðvum, við faglega stjórnun, í grunnskóla og verið virkur í ýmsum félagasamtökum. Helstu rannsóknarviðfangsefni hans eru á sviði útimenntunar og tómstunda- og menntunarfræða, þróunar kennsluhátta í háskóla og formgerða náms. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0172-0881

Gunnar Þór Jóhannesson, Háskóli Íslands

Gunnar Þór Jóhannesson (gtj@hi.is) er prófessor í ferðamálafræði við Líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Hann er með meistarapróf í mannfræði frá HÍ 2003 og doktorspróf í land- og ferðamálafræði frá Hróarskelduháskóla 2007. Meginrannsóknaráherslur Gunnars eru mótun áfangastaða, skipulag og stefnumótun í ferðaþjónustu og nýsköpun og frumkvöðlastarf í ferðaþjónustu. Hann hefur birt rannsóknir sínar í fræðitímaritum og bókum innanlands og erlendis. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0098-3265

Jón Torfi Jónasson, Háskóli Íslands

Jón Torfi Jónasson (jtj@hi.is) var prófessor við Menntavísindasvið HÍ. Helstu viðfangsefni hans auk stjórnunarstarfa voru kennsla og rannsóknir sem lutu að menntun, sögu hennar og þróun. Hann hefur beint athygli að flestum þáttum skólakerfisins, allt frá leikskóla til fræðslu fullorðinna og á seinni árum hvernig skólakerfið lítur til framtíðar. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7580-3033

Niðurhal

Útgefið

2022-02-08

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar