Myndbandasamkeppnin Siljan: Lærdómur af lestrarhvetjandi verkefni

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/serritnetla.2021.1

Lykilorð:

lestrarhvatning, læsi, skapandi skólastarf, upplýsingatækni, bókmenntakennsla

Útdráttur

Myndbandasamkeppnin Siljan er skapandi lestrarverkefni fyrir nemendur í 5.–10. bekk, en það er Barnabókasetur sem stendur fyrir keppninni. Nemendur velja nýlega barnaeða ungmennabók og hafa frjálsar hendur við að skapa myndband um hana. Markmiðið er að efla lestraráhuga grunnskólanemenda, stuðla að jafningjahvatningu og beina sjónum skólasamfélagsins að barna- og ungmennabókum. Barnabókasetur nýtir keppnina jafnframt til að safna gögnum sem nýst geta til að bæta lestrarmenningu barna og unglinga. Siljan hefur verið haldin sex sinnum og í gagnasafninu eru 230 myndbönd eftir nærri 800 nemendur. Hér verður gagnasafn Siljunnar krufið, hópurinn að baki myndböndunum verður greindur og litið sérstaklega á framlag stúlkna og drengja sem og miðstigsnemenda og unglinga. Þekking á lestrarvenjum grunnskólanemenda gefur tilefni til að ætla að stúlkur taki frekar þátt í lestrartengdu verkefni en drengir og yngri nemendur frekar en eldri. Hvort tveggja fékkst staðfest en þó hallar enn meira á unglingana en búast hefði mátt við. Þótt almennt halli á drengi mæta þeir sterkir til leiks þar sem kennarar tóku keppnina inn í kennsluna, sem sýnir hversu mikilvægur þáttur kennarans er í að skapa stemningu fyrir lestri. Fjallað verður um bækurnar sem nemendur völdu í samanburði við metsölulista og útlánatölur skólasafnanna, hvað einkennir vinsælustu bækurnar og hvað einkennir myndböndin en slíkar upplýsingar um hvernig börn velja og túlka bókmenntir koma að gagni við eflingu læsis og bókmenntakennslu. Myndbandasafnið ber vott um sköpunarkraft, hugvitssemi og tæknifærni barna og minnir á mikilvægi þess að vinna með áhugahvöt í tengslum við læsi.

Um höfund (biography)

Brynhildur Þórarinsdóttir, Háskólinn á Akureyri

Brynhildur Þórarinsdóttir (brynh@unak.is) er dósent við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hún er stjórnarformaður Barnabókaseturs, rannsóknarseturs um barnabókmenntir og lestur barna við HA. Hún er einnig í stjórn RASK, Rannsóknarstofu um skapandi skólastarf og Rannsóknarstofu um íslensk fræði og íslenskukennslu.

Niðurhal

Útgefið

2022-02-02

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar