Stuðningur við skólastjóra í námi og starf

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/netla.2018.8

Lykilorð:

stuðningur í starfi, leikskólastjórar, grunnskólastjórar, fræðsluyfirvöld sveitarfélaga, viðtalsrannsóknir

Útdráttur

Í þessari grein eru kynntar niðurstöður rannsóknar þar sem markmiðið var að varpa ljósi á viðhorf og reynslu skólastjóra leik- og grunnskóla af stuðningi við þá af hálfu fræðsluyfirvalda sveitarfélaga sem og annarra, bæði í starfi og til að sækja meistaranám í skólastjórnun. Gagna var aflað með viðtölum við 14 skólastjóra sem höfðu samtals starfað sem skólastjórar í um 14 sveitarfélögum. Niðurstöður benda til þess að sá stuðningur sem skólastjórarnir fengu skipti þá miklu máli. Hann hafði áhrif á það hvernig þeir upplifðu starfið og hvernig þeim fannst sér ganga að sinna því og vinna samkvæmt eigin sannfæringu og þekkingu. Stuðningur fræðsluyfirvalda sveitarfélaga var skólastjórum einna mikilvægastur en hann var breytilegur. Skólastjórarnir túlkuðu stuðning fræðsluyfirvalda aðallega út frá því að hvaða marki þeir upplifðu velvilja og skilning af hálfu sveitarfélaganna gagnvart sér og skólastarfinu. Skólastjórarnir töldu þó að fræðsluyfirvöld þyrftu yfirhöfuð að taka meiri ábyrgð á stuðningi við þá og skólana, og að stuðningur þyrfti að vera meiri, markvissari og betur lagaður að þeirra eigin aðstæðum. Jafnframt komu fram vísbendingar um að huga þyrfti sérstaklega að stuðningi við skólastjóra sem koma að sameiningarferli skóla. Niðurstöður benda til þess að stuðningur fræðsluyfirvalda sveitarfélaga sé fremur lítill þegar kemur að meistaranámi í skólastjórnun og virðist vera litið á slíkt nám sem einkamál skólastjóra (og kennara). Annars sóttu skólastjórar helst stuðning í eigið tengslanet, til maka, aðstoðarskólastjóra og stjórnendateymis, auk annarra skólastjóra.

Um höfund (biography)

Sigríður Margrét Sigurðardóttir

Sigríður Margrét Sigurðardóttir (sigridurs@unak.is) er lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hún útskrifaðist í grunnskólakennarafræðum frá Det Nödvendige Seminarium í Danmörku 1998. Hún hefur leyfisbréf til kennslu á leik- og grunnskólastigi og reynslu úr grunnskóla sem kennari og skólastjóri. Hún útskrifaðist með M.Ed.-gráðu í menntunarfræði með áherslu á stjórnun skólastofnana frá Háskólanum á Akureyri 2010. Frá hausti 2016 hefur hún stundað doktorsnám í menntavísundum við Háskóla Íslands. Helstu rannsóknarviðfangsefni eru á sviði forystu, skólastjórnunar, skólaþróunar og starfsþróunar.

Niðurhal

Útgefið

2018-09-14

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar