Mat leikskólabarna á þátttöku í tilviksrannsókn

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/serritnetla.2019.34

Lykilorð:

þátttökurannsóknir, leikskólabörn, rödd barna

Útdráttur

Greinin fjallar um mat og þátttöku leikskólabarna í rannsókn um sköpunarsmiðjur í leikskólanum þeirra og var tilgangurinn að rýna í hvernig börn upplifðu þátttöku í rannsókninni. Bakgrunnur rannsóknarinnar byggir á ákvæði í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um þátttöku barna. Gagna var aflað í mars (smiðjur) og júní (rýniviðtal) 2018. Níu fimm ára börn voru þátttakendur í sex vinnusmiðjum þar sem leikið var með stafræn tæki, legokubba og annan skapandi efnivið. Meðan á smiðjum stóð söfnuðu rannsakendur gögnum með fjölbreyttum hætti, svo sem með myndbandsupptökuvél og myndavél og héldu dagbækur, börnin öfluðu gagna með smámyndavél (GoPro), spjaldtölvu, fylltu út matsblað eftir hverja smiðju og rýniviðtal var tekið við þau eftir að smiðjum lauk. Í greininni eru matsblöð barnanna, dagbækur rannsakenda og rýniviðtal við börnin lögð til grundvallar niðurstöðum.

Helstu niðurstöður sýna að börn eru verðugir þátttakendur í rannsókn og að sjónarhorn þeirra varpar nýju ljósi á gögnin í rannsókninni. Fram kom að börnin virtust vera ánægðust með þau verkefni sem þau höfðu sjálf vald yfir, hvort sem það sneri að sköpun eða tækjabúnaði, þannig heillaði smámyndavélin sem þau stýrðu sjálf, litlu stafrænu tækin og að taka viðtöl hvert við annað með spjaldtölvu. Hins vegar er vert að benda á að einn af þeim þáttum sem kom fram í niðurstöðum er að sum barnanna upplifðu viðveru rannsakenda í smiðjum stundum truflandi. Það er vert fyrir rannsakendur sem vinna rannsóknir með börnum að hafa hugfast.

Um höfund (biographies)

Anna Elísa Hreiðarsdóttir

Anna Elísa Hreiðarsdóttir (annaelisa@unak.is) er lektor við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hún brautskráðist frá Fósturskóla Íslands árið 1990 sem fóstra, lauk B.Ed.- gráðu frá Háskólanum á Akureyri árið 2000 og M.Ed.-prófi sex árum síðar frá sama skóla. Anna Elísa starfaði um árabil sem leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og deildarstjóri í leikskóla. Rannsóknir hennar og þróunarverkefni snúa meðal annars að foreldrasamstarfi, jafnrétti, starfi með elstu börnum leikskólans og tölvum og tækni í leikskólastarfi þar sem skapandi starf og leikur er í fyrirrúmi.

Kristín Dýrfjörð

Kristín Dýrfjörð (dyr@unak.is) er dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Kristín starfaði sem leikskólastjóri í um áratug og var virk í félagsstörfum fyrir Félag leikskólakennara. Hún tók þátt í að rita síðustu tvær aðalnámskrár leikskóla. Rannsóknir hennar snúa að lýðræði í starfi leikskóla, skapandi starfi í leikskólum og áhrifum stefnumótunar og hugmyndafræði á leikskólastarf.

Niðurhal

Útgefið

2020-02-11