Sérfræðingskápan – nám í hlutverki: Rannsókn á notkun kennsluaðferða leiklistar í skólastarfi með ungum börnum

Höfundar

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/serritnetla.2019.17

Lykilorð:

kennsluaðferðir, leiklist, hlutverkaleikur, sérfræðingskápan, skemmtun, áhugahvöt

Útdráttur

Í þessari grein er sagt frá rannsókn á notkun kennsluaðferðarinnar sérfræðingskápunnar í íslensku skólastarfi. Aðferðin er á sviði leiklistar í kennslu og byggist á því að nám nemenda fari fram í hlutverki sérfræðinga í tilteknu viðfangsefni innan ímyndunarheims. Þannig læra nemendur í gegnum frjálsan ímyndunarleik en fjölmargir fræðimenn telja hann vera náttúrulega leið barna til náms og þroska. Rannsóknin var starfendarannsókn og fór fram haustið 2016. Þátttakendur í rannsókninni voru þrír kennarar og 41 nemandi 2. bekkjar í grunnskóla í Reykjavík. Gagna var aflað með rannsóknardagbók, myndbandsupptökum, samtölum við kennara og viðtölum við nemendur. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig kennsluaðferðin sérfræðingskápan nýtist kennara í starfi og hvaða áhrif það hefur á kennsluhætti hans að greina það nám sem fram fer í skólastofunni þegar nemendur bregða sér í hlutverk í námi sínu.

Rannsóknarspaurningin var: Hvernig tekst að nota sérfræðingskápuna í kennslu og hvaða áhrif hefur notkun hennar á kennslu? Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að notkun rannsakenda á sérfræðingskápunni hafi bætt upplifun nemenda af námi. Þá virðist notkun sérfræðingskápunnar geta stuðlað að tilfinningalegri hvatningu í náminu fyrir nemendur. Áhugi nemenda virtist aukast þegar þeir upplifðu spennu í náminu og það jók afköst þeirra. Niðurstöðurnar benda til þess að frekari rannsóknir á notkun sérfræðingskápunnar í íslensku skólastarfi séu æskilegar til þess m.a. að kanna betur áhrif notkunarinnar á námsárangur. Niðurstöðurnar ættu einnig að vera kennurum hvatning til að kynna sér aðferðina og nota hana í eigin kennslu, auka vægi ímyndunarleiks í námi og auka þannig áhuga nemenda á því sem fram fer í skólanum.

Um höfund (biographies)

Hákon Sæberg Björnsson

Hákon Sæberg Björnsson (hasb02@rvkskolar.is) útskrifaðist frá Háskóla Íslands árið 2017 með M.Ed.- gráðu í grunnskólakennarafræði með áherslu á leiklist í skólastarfi. Hann sérhæfir sig í að samþætta ímyndunarleik og kennslu og starfar við einn stærsta grunnskóla Reykjavíkur, Árbæjarskóla. Haustið 2017 fékk hann styrk frá Háskóla Íslands til þess að þróa áfram þær hugmyndir sem hann setti fram í meistararitgerð sinni.

Ása Helga Ragnarsdóttir

Ása Helga Ragnarsdóttir (asahragn@hi.is) lauk meistaraprófi (Master of Arts) frá University of Warwick í Englandi árið 2002, í kennslufræði leiklistar (drama and theatre education). Frá árinu 2006 hefur hún starfað við Háskóla Íslands, menntavísindasvið, sem aðjúnkt í kennslufræði leiklistar. Ása hefur stundað rannsóknir í fjölda ára, þar sem hún hefur einkum skoðað hvaða áhrif leiklist hefur á nám barna.

Niðurhal

Útgefið

2020-02-04