Sköpun í stafrænum heimi: Sjónarmið myndmenntakennara

Höfundar

  • Sigríður Ólafsdóttir
  • Rannveig Björk Þorkelsdóttir
  • Hanna Ólafsdóttir

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.24270/netla.2018.12

Lykilorð:

Myndmennt, sköpun, snjalltæki, listgreinar, listkennsla

Útdráttur

Markmið rannsóknarinnar var að kanna notkun snjalltækja í listgreinum. Í ljósi aukinnar notkunar snjalltækja í skólastarfi og mikilvægis skapandi hugsunar er leitast við að kanna hvernig slík tæki eru notuð í myndmenntakennslu. Jafnframt er markmiðið að kanna notkunarmöguleika tækninnar í myndmennt og tækifæri til sköpunar. Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð og tekin hálfopin viðtöl við fjóra myndmenntakennara og einn margmiðlunarkennara sem starfa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangurinn var að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er tilgangurinn með notkun snjalltækja í myndmennt, hvernig nota kennarar tækin í kennslu og hver eru tækifærin til sköpunar? Í þessari grein eru skoðuð viðhorf kennara til tækninnar og snjalltæki sem verkfæri skoðuð. Niðurstöður leiddu í ljós að snjalltæki eru notuð sem tiltekin verkfæri í myndmenntakennslu en þau nýtast nemendum við upplýsingaleit, hugmyndavinnu og efnisleit. Notkun snjalltækja kemur ekki í staðinn fyrir hefðbundnar aðferðir í myndmennt heldur er meginhlutverk þeirra að styðja vinnuferli og verkefni nemenda. Þrátt fyrir takmarkaða notkun snjalltækja í myndmennt og ólík viðhorf kennara til notkunar tækninnar í greininni gefa niðurstöður til kynna að upplýsingatækni og gagnvirkir miðlar geti ef lt skapandi hugsun nemenda. Færni nemenda til sköpunar og þekking þeirra á tækninni gegnir þar stóru hlutverki. Í myndmennt geta skapast tækifæri fyrir kennara til að breyta kennsluháttum sínum með því að nýta snjalltæki á virkan hátt við ný verkefni sem annars væru óframkvæmanleg. Þannig getur tæknin bæði nýst til að breyta nálgun og stutt hefðbundnar aðferðir.

Um höfund (biographies)

Sigríður Ólafsdóttir

Sigríður Ólafsdóttir starfar sem umsjónarkennar á miðstigi. Hún lauk B.Ed.- prófi frá Háskóla Íslands árið 2012 og M.Ed.-prófi í menntunarfræðum frá sama skóla 2017. 

Rannveig Björk Þorkelsdóttir

Rannveig Björk Þorkelsdóttir er aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún lauk B.Ed.-prófi frá Háskóla Íslands árið 2003 og MA.-prófi í uppeldis- og menntunarfræðum frá sama skóla árið 2009 og MA.-prófi í hagnýtri menningarmiðlun frá sagnfræði- og heimspekideild árið 2012. Hún lauk doktorsprófi frá Kennaradeild Norska tækni- og vísindaháskólans (NTNU) í Þrándheimi 2016, þar sem hún fjallaði um innleiðingu leiklistar í grunnskóla á Íslandi. Rannsóknarsvið hennar tengist meðal annars listkennslu og leiklist.

Hanna Ólafsdóttir

Hanna Ólafsdóttir er lektor í listgreinum og formaður námsbrautarinnar List- og verkgreinar á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún lauk prófi frá Myndlistar- og handíðaskóla Íslands (1994), frá Danmarks Designskole 1996, diplóma í heimspeki (á meistarastigi) frá Syddansk Universitet 2010 og útskrifaðist með meistaragráðu frá Listkennsludeild Listaháskóla Islands 2011. Rannsóknarsvið hennar tengist meðal annars listkennslu og menningarfræðum. Hanna vinnur bæði að eigin myndlist og við kennslu. 

Niðurhal

Útgefið

2019-06-01

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar