Samvinna kennara - Samvinnunámsteymi í Öldutúnsskóla skólaárin 2010–2012

Höfundar

  • Hildigunnur Bjarnadóttir
  • Margrét Sverrisdóttir

Útdráttur

Í þessari grein verður fjallað um hóp grunnskólakennara sem þróaði starf sitt með samvinnunámi í kennslu. Hópurinn varð til í tengslum við meistaraprófsritgerðir höfunda sem þeir skrifuðu veturinn 2010–2011. Um er að ræða tvær sjálfstæðar starfendarannsóknir sem tengdust á þann hátt að rannsakendur tóku báðar þátt í þróunarvinnu í samvinnu við aðra kennara um að auka hlut samvinnunáms í skólastarfinu. Önnur rannsóknin er gerð af Hildigunni umsjónarkennara á miðstigi (Hildigunnur Bjarnadóttir, 2011) sem beinir sjónum sínum að eigin kennsluháttum og skoðar hvernig henni tekst að auka samvinnunám í kennslu með það að markmiði að skapa meiri fjölbreytni og koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Hin er rannsókn Margrétar deildarstjóra (Margrét Sverrisdóttir, 2011) sem skoðar hvernig henni gengur að leiða þróunarvinnuna. Hún skoðar einnig hvernig hópi kennara sem hittist reglulega skólaárið 2010–2011 gengur að tileinka sér hugmyndafræði og aðferðir samvinnunáms og miðla reynslu sinni innan hópsins. Vinnu í samvinnunámsteyminu var svo haldið áfram skólaárið 2011–2012. Reynslan eftir þessi tvö skólaár gefur til kynna að teymisvinnan, sem tengdist fyrrnefndum starfendarannsóknum, hafi skilað sér í úrbótum á skólastarfinu.

Um höfund (biographies)

Hildigunnur Bjarnadóttir

Hildigunnur Bjarnadóttir var kennari við Öldutúnsskóla en lét þar af störfum í vor. 

Margrét Sverrisdóttir

Margrét Sverrisdóttir var deildarstjóri og er sem stendur starfandi skólastjóri við skólann. 

Niðurhal

Útgefið

2016-12-04

Tölublað

Kafli

Ritstýrðar greinar