„Til þess að aðrir virði mann verður maður að virða sig sjálfur“ Sýn grunnskólakennara á virðingu í starfi

Höfundar

  • Sigrún Erla Ólafsdóttir
  • Sigrún Aðalbjarnardóttir

Lykilorð:

sjálfsvirðing kennara, virðing fyrir kennarastarfi, að efla virðingu fyrir kennarastarfi

Útdráttur

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að rýna í sjálfsvirðingu kennara og reynslu þeirra af virðingu annarra fyrir kennarastarfinu. Jafnframt var markmiðið að leita eftir því hvernig þeir telja vænlegt að efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu í samfélaginu fyrir kennarastarfinu. Viðtöl voru tekin við sex grunnskólakennara á höfuðborgarsvæðinu, þrjár konur og þrjá karla. Helstu niðurstöður eru þær að kennararnir sex telja sig búa yfir sjálfsvirðingu í starfi og álíta að það eigi við um flesta kennara; fáir endist í kennslu án sjálfsvirðingar. Þeir álíta að sumir þeirra kennara sem skortir sjálfsvirðingu tali niður til starfsins og/eða á afsakandi hátt um það. Þessi hópur sé fámennur en hávær. Einnig eru kennararnir þeirrar skoðunar að kennari, sem hefur ekki sjálfsvirðingu í starfi, sinni því ekki sem skyldi og geti það haft áhrif á nemendur, líðan þeirra, námsárangur og traust þeirra til kennarans. Þá telja kennararnir að nemendur og foreldrar sem þeir eru í samskiptum við beri flestir virðingu fyrir kennarastarfinu. Þeir upplifa aftur á móti að almenningur, sveitarstjórnir og menntamálayfirvöld geri það ekki og umræða um kennarastarfið sé oft neikvæð og ófagleg; þekking annarra á starfinu sé oft takmörkuð. Til að efla sjálfsvirðingu kennara og virðingu fyrir kennarastarfinu telja þeir m.a. að kennarar þurfi að efla jákvæða og faglega umræðu um kennarastarfið, bæði í fjölmiðlum og almennri umræðu, innan og utan kennarastéttarinnar. Þá eru þeir sammála um að fyrst og fremst þurfi að efla sjálfsvirðingu kennara enn frekar; það sé vís leið til að efla virðingu annarra fyrir kennarastarfinu.

Um höfund (biographies)

Sigrún Erla Ólafsdóttir

Sigrún Erla Ólafsdóttir (sigerl@kopavogur.is) er grunnskólakennari við Álfhólsskóla í Kópavogi. Hún lauk M.A.prófi í uppeldis og menntunarfræðum með áherslu á áhættuhegðun, forvarnir og lífssýn frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands í október 2012. Árið 2010 lauk hún kennaraprófi frá sama sviði Háskóla Íslands. Rannsóknaráhugi hennar beinist að virðingu fyrir kennarastarfi.

Sigrún Aðalbjarnardóttir

Sigrún Aðalbjarnardóttir (sa@hi.is) er prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún lauk doktorsprófi frá Harvardháskóla árið 1988. Helstu rannsóknarsvið hennar eru menntunarsýn kennara og skólastjórnenda, skólaþróun; uppeldisaðferðir foreldra, borgaravitund ungs fólks, félagsþroski og samskiptahæfni barna og ungmenna og áhættuhegðun og seigla ungs fólks. Hún var á árum áður grunnskólakennari og vann að námsefnis og námskrárgerð í samfélagsfræði hjá skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins (sjá http://www.uni.hi.is/sa).

Niðurhal

Útgefið

2016-12-03

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar