Fleiri vindar blása - Viðhorf reyndra framhaldsskólakennara til breytinga í skólastarfi 1986–2012

Höfundar

  • Árný Helga Reynisdóttir
  • Ingólfur Ásgeir Jóhannesson

Lykilorð:

framhaldsskólakennarar, breytingar á skólastarfi, Aðalnámskrá framhaldsskóla, framhaldsskólanemar, kennsluhættir

Útdráttur

Lög um framhaldsskóla árið 2008 og útgáfa aðalnámskrár árið 2011 fólu í sér verulega stefnubreytingu frá fyrri viðmiðum um skólastarfið. Höfundar tóku viðtöl við tólf reynda kennara í fjórum framhaldsskólum til að varpa ljósi á reynslu þeirra af breytingum í starfi sínu frá útgáfu fyrstu samræmdu námskrárinnar fyrir framhaldsskóla árið 1986. Niðurstöður benda til þess að hlutverk kennaranna hafi breyst töluvert, t.d. fylgja því fleiri uppeldis og kennslufræðilegar áskoranir sem rekja má til breyttrar samfélagsgerðar og fjölbreyttari nemendahóps. Viðhorf nemendanna hafa breyst, þeim finnst ekki lengur „merkilegt“ að vera í framhaldsskóla, þeir eru lítt móttækilegir fyrir upplýsingum sem hópur, þeir gera kröfur um athygli sem einstaklingar og eru síður pólitískt meðvitaðir. Viðmælendum okkar kvörtuðu ekki undan breytingunum á nemendahópnum en viðurkenndu að þetta gerði skólastarfið ekki einfaldara. Þeir nefndu að kennsluhættir hefðu breyst, t.d. að verkefnavinna hefði aukist á kostnað prófa. Einnig hefði skrifleg umsýsla aukist, ekki síst eftir tilkomu upplýsingatækni. Aðalnámskráin frá 1999 var flestum viðmælendum minnisstæð og ný aðalnámskrá frá 2011 fékk fremur jákvæða dóma, þótt ýmislegt hafi þótt óljóst um hvernig ætti að útfæra suma þætti hennar í skólastarfinu. Sumir viðmælenda töldu miklar breytingar fram undan og voru reiðubúnir að takast á við þær en aðrir töldu ekki ástæðu til róttækra breytinga.

Um höfund (biographies)

Árný Helga Reynisdóttir

Árný Helga Reynisdóttir (arny@verslo.is) er framhaldsskólakennari við Verzlunarskóla Íslands. Hún lauk B.A.prófi í ensku frá Albright College í Pennsylvaniu og uppeldis og kennslufræði til kennsluréttinda frá Háskóla Íslands. Nýverið lauk hún meistaraprófi í náms og kennslufræði frá sama skóla. Árný hefur lengst af kennt ensku og sinnt stjórnunarstörfum við Menntaskólann á Akureyri. Þar hefur hún verið verkefnastjóri í þróunarverkefnum sem byggja á samvinnu kennara og samþættingu námsgreina.

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (ingo@hi.is) er prófessor við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Hann lauk B.A. og cand.mag.prófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur meðal annarra starfa verið sögukennari við framhaldsskóla. Hann lauk einnig doktorsprófi í menntunarfræðum frá
 Wisconsinháskóla í Madison. Hann hefur sérhæft sig í rannsóknum á menntastefnu, kennarastarfinu og kyngervi og menntun.

Niðurhal

Útgefið

2016-12-03

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar