Framtíð í nýju landi - Þróunarverkefni með innflytjendum í framhaldsskólum

Höfundar

  • AnhDao Tran
  • Hanna Ragnarsdóttir

Lykilorð:

ungt fólk af víetnömskum uppruna, ungt fólk af erlendum uppruna, mentorar, framhaldsskólar, samvinna við fyrirtæki, heildræn nálgun

Útdráttur

Í greininni er fjallað um þróunarverkefnið Framtíð í nýju landi (FÍNL). Verkefnið var þriggja ára tilraunaverkefni og því var ætlað til að styðja víetnömsk ungmenni á Íslandi. 35 ungmenni voru skráð þátttakendur í verkefninu. Af þeim hópi voru tólf í skóla eða í starfsþjálfun en önnur voru ekki í formlegu námi. Almennt má segja að víetnömsk ungmenni hafi komið sér áfram í íslensku samfélagi. Ungmennin sem þátt tóku í rannsókninni höfðu flest gert tilraunir til að snúa aftur í skóla til að læra íslensku eða einhverja iðngrein en hætt aftur, aðallega vegna slakrar íslenskukunnáttu, skorts á heppilegum íslenskunámskeiðum, skorts á innri hvatningu og sjálfsvirðingu og erfiðra fjölskylduaðstæðna. FÍNL var stofnað í desember 2004 til að bregðast við þessum erfiðleikum. Öll fengu ungmennin aðstoð við heimanám, stuðning frá mentorum og annan skipulagðan stuðning og ráðgjöf. Heildarniðurstöður mats á þróunarverkefninu voru á þá leið að þrátt fyrir nokkra erfiðleika hefðu markmið þess náðst að tvennu leyti. Annars vegar hefði tekist að styðja og efla þátttakendur í að auka við menntun sína og aðlögun að Íslandi, hins vegar hefðu einstaklingar og stofnanir í sameiningu stuðlað að umbótum í menntakerfinu og samfélaginu til að liðsinna ungu fólki af erlendum uppruna. Þróað var líkan sem lýsir því hvernig þeir aðilar, sem mest áhrif hafa á framgang ungra innflytjenda og annarra ungmenna sem eiga undir högg að sækja, geta unnið saman til að auðvelda skólagöngu þeirra og aðlögun. Þótt FÍNL hafi verið hannað fyrir víetnömsk ungmenni á Íslandi má nota líkanið sem þróað var við að leysa vanda ungmenna hvar sem er í heiminum.

Um höfund (biographies)

AnhDao Tran

AnhDao Tran (adk3@hi.is) er doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknarsvið hennar er fjölmenningarfræði á framhaldsskólastigi. Hún er með M.A.próf í kennslu heyrnarskertra og B.A. próf í frönsku. Hún er þátttakandi í rannsóknarverkefninu Learning Spaces for Inclusion and Social Justice, sem Hanna Ragnarsdóttir stýrir. Haustið 2013 tekur hún þátt í kennslu námskeiðs í Alþjóðlegu námi í menntunarfræðum.

Hanna Ragnarsdóttir

Hanna Ragnarsdóttir (hannar@hi.is) er prófessor í fjölmenningarfræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún lauk B.A.prófi í mannfræði og sagnfræði frá Háskóla Íslands, M.Sc.prófi í mannfræði frá London School of Economics and Political Science og Dr.philos.próf í menntunarfræðum frá Háskólanum í Ósló. Rannsóknir Hönnu hafa einkum snúist um börn og fullorðna af erlendum uppruna í íslensku samfélagi og skólum, fjölmenningarlega menntun og þróun skólastarfs í fjölmenningarsamfélagi.

Niðurhal

Útgefið

2016-12-03

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar