Innleiðing á Byrjendalæsi - Viðhorf og reynsla kennara

Höfundar

  • Eygló Björnsdóttir
  • María Steingrímsdóttir
  • Sigríður Margrét Sigurðardóttir

Lykilorð:

Byrjendalæsi, starfsþróun, starfsþroski, leiðsögn, breytingaferli, starfsþróunarlíkan

Útdráttur

Byrjendalæsi er samvirk aðferð sem miðar að læsiskennslu og þróuð var í Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (MSHA). Aðferðin hefur á undanförnum árum verið innleidd í tæplega helmingi grunnskóla á Íslandi. Samhliða þróun á þessari aðferð var sett saman tveggja ára starfsþróunarlíkan til að styðja skóla við innleiðinguna. Markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt er að greina reynslu kennara af innleiðingu á Byrjendalæsi samkvæmt líkaninu, kanna viðhorf þeirra í því sambandi og skoða hvaða áhrif þátttaka hefur haft á starfsþroska þeirra. Byggt er á úrvinnslu höfunda á mati kennara sem þátt hafa tekið í innleiðingu eftir líkaninu. Ráðgjafar um aðferðina við MSHA söfnuðu matsgögnunum. Gögnin sem hér eru greind ná yfir tímabilið 2009 til 2012 og geyma bæði einstaklingsmat og hópmat. Niðurstöður benda til ánægju með aðferðina og starfsþróunarlíkanið sem henni fylgir. Kennarar telja vel haldið utan um innleiðinguna af hálfu MSHA og að það auðveldi þeim að tileinka sér aðferðina. Hins vegar koma fram vísbendingar um óöryggi í hópi kennaranna. Þeir kalla eftir meiri stuðningi við framkvæmd aðferðarinnar í starfi með nemendum. Niðurstöður ættu að gefa kennurum og skólastjórnendum vísbendingar um að hverju þarf að huga betur við innleiðingu þróunarverkefna. Þær ættu jafnframt að nýtast leiðtogum, ráðgjöfum og öðrum þeim, sem koma að innleiðingu á Byrjendalæsi, við þróun á aðferðinni og frekari rannsóknir.

Um höfund (biographies)

Eygló Björnsdóttir

Eygló Björnsdóttir (eyglob@unak.is) er dósent við kennaradeild hug og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Hún lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands 1971 og starfaði sem grunnskólakennari við Barnaskóla Vestmannaeyja um árabil. Eygló lauk meistaraprófi í uppeldis og menntunarfræðum með áherslu á tölvu og upplýsingatækni frá Kennaraháskóla Íslands árið 2003. Helstu rannsóknaráherslur hennar eru menntarannsóknir, notkun upplýsingatækni í námi og kennslu, fjarkennsla, grenndarkennsla og námsefnisgerð.

María Steingrímsdóttir

María Steingrímsdóttir (maria@unak.is) er dósent við kennaradeild hug og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri. Hún lauk kennaraprófi frá Kennaraskóla Íslands 1972 og starfaði sem grunnskólakennari um árabil, bæði við stóra skóla og litla. María lauk meistaraprófi í menntunarfræðum, með áherslu á stjórnun, frá kennaradeild Háskólans á Akureyri árið 2005. Rannsóknir hennar beinast að leiðsögn, nýliðum í kennarastarfi, starfsþróun kennara og kennaramenntun.

Sigríður Margrét Sigurðardóttir

Sigríður Margrét Sigurðardóttir (sigridurs@unak.is) er aðjúnkt við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Hún útskrifaðist sem grunnskólakennari frá Det Nödvendige Seminarium í Danmörku 1998 og lauk M.Ed.gráðu í menntunarfræði með áherslu á stjórnun skólastofnana 2009 frá Háskólanum á Akureyri. Helstu rannsóknarviðfangsefni hafa verið á sviði forystu, skólastjórnunar og skólaþróunar.

Niðurhal

Útgefið

2016-12-03

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar