Barneignir erlendra kvenna á Íslandi: Skipulag þjónustu, menningarhæfni og þjónandi forysta

Höfundar

  • Birna Gerður Jónsdóttir
  • Sigrún Gunnarsdóttir
  • Ólöf Ásta Ólafsdóttir

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.13177/irpa.a.2011.7.2.8

Lykilorð:

Menningarhæfni, barneignarþjónusta, þjónandi forysta, heilsulæsi, samskipti.

Útdráttur

Fjölgun erlendra kvenna hérlendis kallar á endurskoðun á skipulagi, stjórnun og samskiptum í barneignarþjónustu. Fáar rannsóknir eru til hér á landi um það hvernig heilbrigðiskerfið hlúir að útlendingum búsettum á Íslandi. Erlendar rannsóknir gefa til kynna að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til menningarbundinna viðhorfa, t.a.m. í samræmi jafnræðisreglu stjórnsýslulaga. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf, hefðir og væntingar erlendra kvenna til barneignarferlisins ásamt reynslu þeirra af barneignarferlinu og barneignarþjónustunni hér á landi. Markmiðið var að afla þekkingar sem gæti nýst við mótun menningarhæfrar barneignarþjónustu fyrir erlendar barnshafandi konur. Rannsóknin var eigindleg þar sem hugtakið menningarhæfni og hugmyndafræði þjónandi forystu voru lögð til grundvallar með viðtölum við sjö erlendar konur, fyrir og eftir fæðingu barna þeirra hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspeglast í þremur þemum sem snerta þarfir, væntingar og reynslu erlendra kvenna af barneignarþjónustu hér á landi: Skortur á félagslegum stuðningi; Viðmót starfsfólks; tjáskipti og traust; Fræðsla og árekstrar við kerfið. Þemun vísa til fjölbreyttra samskipta við umönnunaraðila og reynslu af þjónustunni. Almenn ánægja var með viðmót fagfólks en vísbendingar voru um að bæta megi fræðslu og upplýsingagjöf, túlkaþjónustu og stuðning. Samfelld ljósmæðraþjónusta og þjónandi forysta virðist henta vel og vera vænleg leið til að efla menningarhæfa barneignarþjónustu. Framtíðarverkefni innan barnseignarþjónustunnar eru samskipti sem efla heilsulæsi og sjálfstraust kvenna sem eru af erlendu bergi brotnar. Niðurstöður samræmast erlendum rannsóknum og eru mikilvægt framlag til þekkingarþróunar á þverfræðilegum grunni fyrir skipulag menningarhæfrar barneignarþjónustu sem nýtist heilbrigðis- og velferðarþjónustu.

Um höfund (biographies)

Birna Gerður Jónsdóttir

M.S., ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur við fæðingardeild Landspítala.

Sigrún Gunnarsdóttir

Lektor við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.

Ólöf Ásta Ólafsdóttir

Lektor við námsbraut í ljósmóðurfræði, hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.

Niðurhal

Útgefið

15.12.2011

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar

Mest lesnu greinar eftir sama höfund(a)