Upplýsingar fyrir lesendur

Lesendur eru hvattir til þess að lesa og nýta sér efni tímaritsins. Það er í opnum aðgangi samkvæmt skilmálum CC BY (4.0) og má lesa um þá hjá Creative Commons.

Í heimildaskrám er eðlilegt að vísa til DOI-númers greinanna.